September 9th, 2013, 3:48 pm

Mini-Hiatus

Haai ouens! Die laaste paar weke was 'n bietjie deurmekaar gewees. Ek moes my rekenaar skoonvee en van voor met alles begin. My data is veilig, maar die sisteem lyk soos toe hy uit die boks gekom het, so daar was werk om te doen wat dit betref. Ek het nou weer al my programme en meeste van die drywers herinstalleer (nog op soek na my ou lettertipes; ek het vergeet om hulle te bêre) en is weer min of meer aan die gang. Intussen het ek ook tyd gehad om te dink oor hoe die storie loop, en het besluit om die plan wat ek vir die volgende paar bladsye gehad het, effens te verstel. Nou dat ek weet wat ek wil doen en die gereedskap om dit te maak weer bymekaargeskraap het, behoort ek die naweek wat nou kom (die naweek van September die 14de) weer aan die gang te wees. Dankie vir julle geduld :)


Hi guys! The last few weeks were a bit hectic. I had to wipe my computer clean and start over with basically everything. My data is safe, but the system itself looks the way it did when it came out of the box, so there was work to do concerning that. I've now reinstalled all of my programs and most of the drivers (still looking around for my old fonts; I forgot to save copies of them) and I'm back on track, more or less. In the meantime, I've also had time to think about the direction that the story is taking right now, and I decided to slightly adjust the plans I had for the next few pages. Now that I know what I want to do, and have gathered back together all of the tools that I need to do it with, I should be getting back in the swing of things by this weekend (the weekend of September 14th). Thank you for your patience :)

Post A Comment

Verlore Geleentheid