Haar vingers ken die pad

11 Nov 2015 10:00 am

Average Rating: None
Log In or Register to Remove Ads
Hierdie vier mure maak my naar
Is jy siek of sit jy aan?
Die lied in my hart is 'n swanesang
Author's Comments:

Reply Advertisement, 25 Nov 2015 02:13 pm

User's Comments:

Reply Keita (Guest), 12 Nov 2015 08:41 am

Opgesluit in wit en swart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange... verstaan die hart se diepste smart.

Reply Wolfie_Inu, 12 Nov 2015 03:19 pm

@Keita: Net so, jy het hom :D

Post A Comment

Verlore Geleentheid